Akademik Çalışmalarım

 

Uzmanlık Tezi: Behçet hastalarında serum interlökin-8 kalsitonin gen ile ilişkili peptid ve substans p düzeylerinin hastalık aktivitesi ve sistem tutulumları  ile ilişkisi

Tez Danışmanı: Yrd. Doc. Dr. Yelda Karıncaoğlu – Malatya, 2005

 

YAYINLAR:

SCI, SSCI ve AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve kitap kritiği türünden yayınlar dışındaki makaleler

 1. Aki T, Karincaoglu Y, Seyhan M, Batcioglu K. Serum substance P and calcitonin gene-related peptide levels in Behcet’s disease and their association with disease activity. Clin Exp Dermatol 2006;31(4):583-7.
 2. Karincaoglu Y, Esrefoglu M, Akı T, Mizrak B. Erythema multiforme due to diphtheria-pertussis-tetanus vaccine. Pediatr Dermatol. 2007 May-Jun;24(3):334-5.
 3. Karincaoglu Y, Esrefoglu M, Aki T, Mizrak B. Propylthiouracil-induced vasculitic oral ulcer with anti-neutrophil cytoplasmic antibody. JEADV 2006;20:100-122.
 4. Seyhan M, Akı T, Karincaoglu Y, Ozcan H. Psychiatric morbidity in dermatology patients: frequency and resukts of consultations. Ind J Dermatol 2006;51(1):18-22.
 5. Incidence of atopic stigmata and prick test results in patients with asthma, allergic rhinitis and conjunctivitis. Senol M, Ozcan A, Kandi B, Karaca S, Aki T, Bayram N. Asian Pac J Allergy Immunol. 2006 Jun-Sep;24(2-3):105-9.
 6. Özcan A, Şenol M, Aydın NE, Akı T. Embolia cutis medicamentosa (Nicolau syndrome) two cases due to different drugs in distinct age groups. Clinical Drug Investigation 2005; 25 (7): 481-3.
 7. Özcan A, Şenol M, Aydın EN, Akı T. Embolia cutis medicamentosa (Nicolau syndrome) two cases due to different drugs in distinct age groups. Clinical Drug Investigation 2005; 25: 481-3.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Karıncaoğlu Y, Kandi B, Akı T, Bayram N, Eşrefoğlu M. Dev kondiloma aküminata’da interferon alfa2b ve elektroseksiyon ile başarılı kombine tedavi: Bir olgu sunumu. T Klin Dermatol 2003; 13: 171-174.
 2. Karıncaoğlu Y, Özcan H, Akı T, Eşrefoğlu M. Tinea versikolor tedavisinde itrakonazol ve itrakonazol ile birlikte uygulanan %2 ketokonazol şampuanın etkinliğinin karşılaştırılması: retrospektif çalışma. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;10(3):125-128.
 3. Karıncaoğlu Y, Kandi Coşkun B, Seyhan M, Akı T. Malatya ve Elazığ bölgelerindeki Behçet Hastalarının demografik ve klinik özellikler. T Klin J Dermatol 2005; 15:65-70.
 4. Özcan A, Şenol M, Bayram N, Akı T, Sağlam H, Çıkım AÇ, Kalaycı B, Tepe B. Sağlık Ocaklarına Başvuran Hastalarda Deri Hastalıklarının Durumu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2005, 15:129-135

 

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. M. Şenol , T. Akı, A. Özcan, H. Sağlam, AÇ. Turgut, B. Kalaycı. Nitrofurazona bağlı allerjik kontakt dermatit. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 55.
 2. AÇ. Turgut, A. Özcan, M. Şenol , T. Akı, N. Bayram, H. Sağlam. Darier hastalığı. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 125.
 3. M. Şenol, T. Akı, A. Özcan,AÇ. Turgut, B. Kalaycı, B. Tepe. SCC sonrası gelişen püstüler psöriazis. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 149.
 4. M. Şenol , T. Akı, A. Özcan, N. Bayram, H. Sağlam, AÇ. Turgut. Perforan kollajenoz. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 153.
 5. H. Sağlam, A. Özcan, M. Şenol, T. Akı, N. Bayram, AÇ Turgut. İnterferon tedavisi sırasında gelişen psöriazis. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 56.
 6. T. Akı, A. Özcan, M. Şenol, N. Bayram, AÇ Turgut, B. Kalaycı. Skrotal lenfödem ile karakterize hidradenitis süpürativa. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 56.
 7. Hazneci E, Akı T, Turgut AÇ, Eşrefoğlu M. Vitiligolu bir olguda pimekrolimus tedavisi. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı2003:94.
 8. Karıncaoğlu Y, Akı T, Özcan H, Turgut AÇ. Psöriatik artropati tedavisinde: Mikofenolat mofetil ve steroid kombine tedavisi. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 97.
 9. T. Akı, A. Özcan, M. Şenol, S. Şener, A. Turgut. Gianotti-Crosti sendromu: olgu sunumu. **XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2002: 34.
 10. M. Şenol, S. Şener, Ş. Karaca, T. Akı, N. Bayram, A. Turgut. Tipik bir kutanöz şarbon olgusu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2002: 36.
 11. M. Şenol, N. Bayram, A. Özcan, T. Akı, A. Turgut, S. Şener. Tipik bir ürtikerya pigmentoza olgusu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2002: 74.
 12. 12.Bayram,N., A.Özcan, M.Şenol, B.Kandi, Ş.Karaca ve T. Akı, ’’Alerjik Rinit, Konjonktivit ve Astım Bronşialede Atopik Deri Bulguları ve Prick Test İlişkisi’’, XV. Prof. Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu,Cilt 1, P 126,Ankara, 2001.
 13. M.Şenol, B.Kandi, T.Akı ve N. Bayram, ’’Çocukluk Çağı Ürtikeryal Vaskuliti’’, XV. Prof. Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu,Cilt 1, P 122,Ankara,2001.
 14. Akı,T., A.Özcan, M.Şenol, B.Kandi, Ş.Karaca ve N. Bayram, ’’Çocukluk Çağı Dermatomyoziti’’ XV. Prof. Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu,Cilt 1, P 113,Ankara,2001.
 15. Karıncaoğlu,Y., B.Kandi, T.Akı, N.Bayram, ’’Dev Kondiloma Akuminata’da İnterferon Alfa 2 B ve Elektrodiseksiyon İle Başarılı Kombine Tedavi:Bir Olgu Sunumu’’ XV. Prof. Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu,Cilt 1, P 14,Ankara,2001.
 16. N.Bayram, T.Akı ve G. Doğan, ’’Son Bir Yıl İçinde Yüzeyel Mantar Hastalarında Önerilen Tedavilerin Retrospektif Değerlendirilmesi’’ IV. Çukurova Dermatoloji Günleri,Cilt 1,S11, Adana, 2002.
 17. M. Şenol, T. Akı, A. Özcan, H. Sağlam, A. Ç. Turgut, B. Kalaycı. Nitrofurazona bağlı allerjik kontakt dermatit. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 55.
 18. M. Şenol, H. Sağlam, A. Özcan, B. Kalaycı, B. Tepe, T. Akı. Mal de Meleda. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 125.
 19. A. Ç. Turgut, A. Özcan, M. Şenol, T. Akı, N. Bayram, H. Sağlam. Darier hastalığı. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 125.
 20. B. Kalaycı, A. Özcan, M. Şenol, B. Tepe, T. Akı, N. Bayram. Kyrle hastalığı. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 133. 
 21. M. Şenol, T. Akı, A. Özcan, A. Ç. Turgut, B. Kalaycı, B. Tepe. SCC sonrası gelişen püstüler psöriazis. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 149. 
 22. M. Şenol, T. Akı, A. Özcan, N. Bayram, H. Sağlam, A. Ç. Turgut. Perforan kollajenoz. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 153. 
 23. M. Şenol, B. Tepe, A. Özcan, T. Akı, N. Bayram, H. Sağlam. Terbinafine bağlı lupus eritematozus. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 157.
 24. M. Şenol, A. Özcan, T. Akı, B. Kalaycı, B. Tepe, N. Bayram. Lupus profundus. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 158.
 25. M. Şenol, B. Kalaycı, A. Özcan, T. Akı, N. Bayram, H. Sağlam. İdyopatik akrodini. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 208.
 26. M. Şenol, A. Özcan, N. Bayram, E. Hazneci, NE Aydın, T. Akı. Diabet ve granüloma annülare birlikteliği. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 50.
 27. A. Özcan, T. Akı, M. Şenol, E. Hazneci, NE Aydın, H. Sağlam. Plantar tutulum gösteren atipik bir pitriazis rozea. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı2003: 51.
 28. A. Özcan, M. Şenol, T akı, E. Hazneci, NE Aydın, B. Kalaycı. Nicolau sendromu (embolia kutis medikamentoza). XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı2003: 55.
 29. T. Akı, A. Özcan, M. Şenol, NE. Aydın, B. Kalaycı, H. Sağlam. Hodgkin lenfoma deri metastazı. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 56.
 30. H. Sağlam, A. Özcan, M. Şenol, T. Akı, S. Şener, B. Kalaycı. Rekürren pyoderma gangrenozum. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 57.
 31. N. Bayram, M. Şenol, A. Özcan, Ş. Karaca, T. Akı, H. Koçer. Gardner-Diamond sendromlu bir olgu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2002: 60.
 32. A. Özcan, F. Paç, Ö. Baysal, M. Şenol, T. Akı, H. Koçer. İki yaşında bir çocukta psçriatik artrit. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2002: 62.
 33. Özcan, M. Şenol, Ş. Karaca, T. Akı, N. Bayram, H. Koçer. Bir tinea inkognito olgusu. III. Çukurova Dermatoloji Günleri 2002.
 34. A. Özcan, M. Şenol, B. Kandi, Ş. Karaca, T. Akı, N. Bayram. Allerjik rinit, konjonktivit ve astım bronşialede atopik deri bulguları ve prik test ilişkisi. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2001; 163.
 35. Kandi B, A. Özcan, M. Şenol, Ş. Karaca, T. Akı, N. Bayram.Lityuma bağlı pitriazis rosea benzeri döküntü. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2001; 115.
 36. Ş. Karaca, A. Özcan, M. Şenol, B. Kandi, T. Akı, N. Bayram. Çocukluk çağı ürtikaryel vasküliti. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2001; 159.
 37. T. Akı,Y Karıncaoğlu, H. Özcan, M. Eşrefoğlu.Papillon Lefevre Sendromu bir olgu sunumu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002; 74.
 38. Y Karıncaoğlu, T. Akı, R. Erguvan, M. Eşrefoğlu.DBT Asısına baglı gelisen eritema multiforme olgusu . XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002; 81.
 39. E. Hazneci, B. Kandi, T. Akı,G. Doğan.Hepatit C virusu replikasyonuna ultraviyole etkisi olabilir mi. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002; 43.
 40. Y Karıncaoğlu ,M. Eşrefoğlu , T. Akı H. Kırımlıoğlu.Topikal PUVA tedavisi alan palmoplantar psoriazisli hastada gelisen inverse pitriyazis rozea. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003:
 41. Akı T, Karıncaoğlu Y, Özcan H, Kalaycı B, Karadag N.Palmar bülloz leayonların izlendigi idiopatik sweet sendromu. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003:
 42. Esrefoğlu M, Akı T, Karıncaoğlu Y, Özcan H. Dermatoloji kliniğinde yatan hastalarda psikiyatrik morbidite, konsultasyon sıklığı ve sonucları. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003:
 43. Karıncaoğlu Y, Esrefoğlu M, Akı T, Mızrak B.Propiltiyourasıle baglı mukokutanoz alerjik vaskülit. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: