Mesleki Üyeliklerim

 

  • Türk Tabipler Birliği
  • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
  • Türk Dermatoloji Derneği
  • Pediatrik Dermatoloji Derneği
  • Kozmetik Araştırmacıları Derneği (TÜKAD)
  • Avrupa Dermatoloji ve Venereoloji Akademisi (EADV)