SAÇ ÇOĞALTMA

Kliniğimizde uygulanan saç çoğaltma tedavileri aşağidaki gibidir.

MEZOTERAPİ

SAÇ PRP'Sİ

SAÇ EKİMİ